Programul  "Casa Verde" 


Ce este programul "Casa Verde " ?


Casa Verde este un program guvernamental, gestionat de Ministerul Mediului,  destinat persoanelor fizice si finanteaza instalarea urmatoarelor sistemelor de incalzire :

- panouri solare pentru apa calda. Se asigura o finantare nerambursabila de pana la 6000 lei;

- pompe de caldura . Se asigura o finantare nerambursabila de pana la 8000 lei;

- instalatii de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, etc.  Se asigura o finantare nerambursabila de pana la 6000 lei.

SC Devon Market SRL va asigura consiliere gratuita pentru realizarea dosarului de finantare .

 

Documente necesare pentru a beneficia de finantare prin programul  Casa Verde :


  • Cererea de finantare nerambursabila, completata prin tehnoredactare computerizata:
  • Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului;
  • Copie dupa actul de identitate al solicitantului;
  • Extras de carte funciara pentru informare numai mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciara pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original;
  • Copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala, pentru proprietati comune. Pot fi maxim doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate sa fie egale cu un intreg;
  • autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere a lucrarilor emis in conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul;
  • adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extrasul de cont;
  • un plic.

 

 

Documentatie pentru proiectul finantat "Casa Verde"


Titlul documentului Link Download
Ordin pentru aprobarea Ghidului de Finantare Casa Verde 2011 Download