Programul  "Casa Verde" 


Ce este programul "Casa Verde " ?


Casa Verde este un program guvernamental, gestionat de Ministerul Mediului,  destinat persoanelor fizice si finanteaza instalarea urmatoarelor sistemelor de incalzire :

- panouri solare pentru apa calda. Se asigura o finantare nerambursabila de pana la 6000 lei;

- pompe de caldura . Se asigura o finantare nerambursabila de pana la 8000 lei;

- instalatii de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, etc.  Se asigura o finantare nerambursabila de pana la 6000 lei.

SC Devon Panouri Solare SRL va asigura consiliere gratuita .

 

Documente necesare pentru a semna Contractul de finantare nerambursabila prin programul  Casa Verde :


  • Extras de carte funciara pentru imobilul in care se imprementeaza proiectul aprobat- in original;
  • Extras de cont bancar, valid la data semnarii contractului pana la finalizarea contractului (12 luni)- in original;
  • Copie dupa actul de identitate al beneficiarului (titular contract);
  • Procura notariala (daca este cazul)- in original;
  • Autorizatie de constructie valida la data semarii contractului (daca este cazul)- in original; 

Pentru semnarea contractului beneficiarul se prezinta personal la APM sau dupa caz persoana imputernicita.

 

 

Documentatie pentru proiectul finantat "Casa Verde"


Titlul documentului Link Download